Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence investic
Evidence investic
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ302A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence investic“ - účel evidence
 • Evidence investic obsahuje informace o připravovaných, probíhajících nebo realizovaných investicích podniku, a to jak informace ekonomického, tak i technického a organizačního charakteru,
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o připravovaných nebo realizovaných investicích v podniku pro analytické účely a přípravu dalších investičních plánů.
2. Obsah evidence
 1. Investice:
  1. Id. investice, Název, resp. předmět investiční akce,
  2. Určení investice (podnikový útvar),
  3. Předkladatel – Id. a Jméno pracovníka, Pozice, Kontakt,
  4. Schválil - Id. a Jméno pracovníka, Pozice, Kontakt,
  5. Technické charakteristiky investice,
  6. Stav realizace,
 2. Dodavatel investice:
  1. Id. dodavatele, Obchodní název dodavatele, Právní forma, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Kategorie dodavatele,
 3. Finance:
  1. Měna, Plánovaný objem v měně, Skutečný objem v měně,
  2. Platební podmínky, Platební kalendář,
  3. Hodnocení návratnosti investice (ROI, NPV,..),
 4. Efekty:
  1. Ekonomické a mimoekonomické efekty investice – plánované, skutečné,
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).