Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení majetku
Metriky řízení majetku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ56
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení majetku:
 • Podskupina zahrnuje pouze základní metriky v oblasti majetku , předpokládá se její doplňování o další podskupiny zejména technicky zaměřených metrik specifických pro jednotlivé druhy majetku.
 • Podskupina aktuálně zahrnuje:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ),
  • Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  • Objem investic (IQ5064 ),
  • Objem oprav a údržby (IQ5065 ).
2. Využití metrik řízení majetku ve skupinách úloh:
 • Řízení majetku (TGQ300 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení majetku: