Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení majetku
Metriky řízení majetku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ56
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení majetku představují podklady pro řízení majetku, majetkových transakcí a jeho údržby.
3. Přehled metrik
 • Celkový objem majetku podniku (IQ5061 ) – odpovídá metrice ve finančním řízení – „Majetek – aktiva podniku“ (IQ0041 ),
 • Objem odpisů majetku (IQ5062 ).
 • Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
 • Objem investic (IQ5064 ),
 • Objem oprav a údržby (IQ5065 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení majetku (TGQ300 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Podnikové organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M. a kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.1,
 • Král, B. a kolektiv - Manažerské účetnictví. - (3. vydání. Praha: Management press 2010) - ISBN9788072612178