Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze majetku
Dimenze majetku
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ45
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí majetkové struktury
  • Skupina dimenzí slouží pro analýzy majetkové struktury podniku a jeho stavu :
2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím majetku
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ),
  • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ).