Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze majetku
Dimenze majetku
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ45
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dimenzí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel dimenzí
 • Dimenze majetku slouží pro analýzy majetkové struktury podniku a jeho stavu .
3. Přehled dimenzí
4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinám metrik
 • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Metriky - Dlouhodobý majetek – hmotný (ISGQ57 ),
 • Metriky - Dlouhodobý majetek nehmotný (ISGQ59 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ),
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ).
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 )´.
5. Hlavní zdroje dat pro dimenze
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).