Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky - Dlouhodobý majetek – hmotný
Metriky - Dlouhodobý majetek – hmotný
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ57
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení dlouhodobého hmotného majetku:
 • Podskupina obsahuje metriky dlouhodobého hmotného majetku , dle členění v rozvaze podniku, a to s těmito charakteristikami:
  • označuje se také jako fixní, neoběžný, stálá aktiva apod.,
  • představuje majetek s předpokládaným využitím více než 1 rok,
  • dlouhodobý majetek se nepořizuje obvykle pro jeho další prodej,
  • majetek se postupně opotřebovává (budovy, stroje, …), nebo se používá a neznehodnocuje se (pozemky, zlato, …),
  • dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává a přenáší svou hodnotu do nákladů podniku ve formě odpisů (IQ5064 ), resp. (IQ0051 )
  • nemovitý majetek nelze přemisťovat, movitý majetek lze přemisťovat,
 • Nemovitý majetek zahrnuje:
 • Movitý majetek zahrnuje:
2. Využití metrik ve skupinách úloh
 • Řízení majetku (TGQ300 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny