Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Stavby
Stavby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5073
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Plocha staveb ve čtverečních metrech,
 • Hodnota staveb ve finančním vyjádření,
 • Stav realizace staveb.
2. Související metriky
 • Podíl hodnoty staveb na celkovém majetku podniku,
 • Podíl hodnoty dokončených staveb ve stanoveném období,
 • Podíl pozastavených staveb na celkovém počtu.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Analýzy majetku (DQ331A).
4. Adekvátní dimenze