Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku
Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ315A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Změny: převody, přírůstky a vyřazení majetku“ - účel dokumentu
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku vyjadřují pohyb majetku v podniku a jsou vstupem pro aktualizace databází majetku ,
 • Účelem je zajistit dokumentaci změn, převodů, přírůstků a vyřazení majetku jako vstupy pro aktualizace databází majetku.
2. Obsah dokumentu
 1. Objekty majetek v rozlišení stroje, zařízení, budovy, pozemky atd.:
  1. Id. objektu, Název, podnikové označení objektu,
  2. Typ změny: Převod / Přírůstek / Vyřazení,
  3. Zdůvodnění změny,
 2. Specifikace změny:
  1. Termín a čas provedené změny – plánovaný / skutečný,
  2. Technické charakteristiky, resp. parametry provedené změny,
  3. Ekonomická specifikace změny – v objemu nákladů.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování majetku - transakce (UQ302A ).