Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Investice
Investice
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ454
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Investice - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled plánovaných, aktuálně realizovaných, nebo již uskutečněných investic podniku.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura je následující:
    • skupina investic - podle druhů (reálné a finanční),
    • investice (Reálné investice - jsou vázány na nějaký konkrétní předmět nebo podnikatelskou činnost a mají charakter dlouhodobého užití. Finanční investice - slouží k vytváření investičního majetku, např. Peněžní vklady - spořitelní knížka, běžný účet, sporožirový účet, termínovaný účet, devizový účet, Depozitní certifikáty, vkladové listy, Dluhopisy - pokladniční poukázky, státní, podnikové a komunální obligace, hypoteční zástavní listy, Akcie - listinné akcie, dematerilizované akcie, akcie na jméno, akcie na doručitele, Pojistky a životní renty, Směnky, šeky, Finanční spoluúčasti - společenství, účast v obchodních společnostech), Portfoliové investice (podílové listy), Odvozené cenné papíry (futures, opce, opční poukázky).
3. Datové zdroje dimenze
4. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).