Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na investice a údržbu
Požadavky na investice a údržbu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ314A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Požadavky na investice a údržbu“ - účel dokumentu
 • Požadavky na investice a údržbu představují požadavky útvarů na investice a údržbu a jsou podkladem pro jejich plánování a plánovací aplikace,
 • Účelem je zajistit dokumentaci investic a požadované jako vstupy pro plánování investic a údržby.
2. Obsah dokumentu
 1. Požadavky na investice :
  1. Id. požadavku na investici, Předmět, Žadatel,
  2. Zdůvodnění požadavku, Navrhovaná priorita požadavku,
  3. Vazby na jiné investiční požadavky,
 2. Požadavky na opravy a údržbu :
  1. Id. požadavku na opravu nebo údržbu, Předmět, Žadatel,
  2. Zdůvodnění požadavku.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A )