Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plány investic
Plány investic
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ321A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plány investic“ - účel dokumentu
  • Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení investic.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu investic podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (typ investice, útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Plány investic podle termínů realizace,
  2. Plány druhů investic,
  3. Plány podnikových útvarů.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A )