Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Investiční záměry
Investiční záměry
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ310A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Investiční záměry“ - účel dokumentu
 • Investiční záměry představují vstupní podklady pro posuzování navrhovaných investic podniku, mají obsahovat kromě obsahového vymezení investice a dalších charakteristik i očekávané její efekty pro podnik,
 • Účelem je presentovat investiční záměry podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (typ akce, útvary, význam apod.).
2. Obsah dokumentu
 1. Investice:
  1. Id. investice, Navrhovaný předmět investiční akce,
  2. Předkladatel - Podnikový útvar, Id., Jméno pracovníka, Pozice, Kontakt,
  3. Zdůvodnění investice,
  4. Schválení investice,
 2. Realizace investice:
  1. Návrh dodavatele,
  2. Měna, Plánovaný objem v měně,
  3. Plánovaný termín zahájení, případně ukončení,
  4. Očekávané ekonomické a mimoekonomické efekty investice.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).