Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Úrovně stavu majetku
Úrovně stavu majetku
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ451
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Úrovně stavu majetku - obsahové vymezení
  • Dimenze vyjadřuje kvalitativní a technický stav jednotlivých druhů majetku.
2. Prvky dimenze
  • Dimenze obsahuje pouze několik prvků stavu majetku (např. v běžném provozu, po GO, před GO, nevyužívaný, vyřazený apod.) a nemá hierarchii.
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
  • Pasporty majetku (DQ311A),
  • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A).