Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Dopravní prostředky
Dopravní prostředky
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5083
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet dopravních prostředků dle typů,
 • Přepravní kapacita dopravních prostředků,
 • Hodnota dopravních prostředků ve finančním vyjádření, v pořizovacích a zůstatkových cenách,
 • Stav využití dopravních prostředků.
2. Související metriky
 • Podíl hodnoty dopravních prostředků na celkovém majetku podniku,
 • Objem času nevyužití dopravních prostředků vzhledem k poruchám,
 • Nevyužitá přepravní kapacita dopravních prostředků,
 • Podíl objemu využití vlastních dopravních prostředků vzhledem k externím dopravcům.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Dokumenty dopravců (DQ411A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Analýzy majetku (DQ331A).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Poskytovatelé přepravních a dopravních služeb (DIQ501 ),
 • Dopravní prostředky (DIQ502 ).