Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Poskytovatelé dopravních služeb
Poskytovatelé dopravních služeb
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ501
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Poskytovatelé dopravních služeb - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled dodavatelů v oblasti dopravy, resp. poskytovatelů těchto služeb - dopravců.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura je následující:
    • skupina poskytovatelů (zejména podle druhů dopravy), *
  • poskytovatelé dopravních služeb .
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence dopravců (DQ401A),
  • Dokumenty dopravců (DQ411A).