Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence dopravců
Evidence dopravců
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ401A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence dopravců“ - účel evidence
 • Evidence dopravců obsahuje všechny atributy aktivních poskytovatelů dopravních služeb ,
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o externích dopravcích, jejich kvalitě a dalších charakteristikách pro analytické a plánovací účely.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje :
  1. Id. dopravce, Obchodní název dopravce, Právní forma, IČ (identifikační číslo dopravce),
  2. Kategorie dopravce (např. podle významu pro podnik, objemu realizovaných dopravních služeb apod.), Region působnosti dopravce,
  3. Spektrum poskytovaných dopravních služeb,
 2. Kontakty :
  1. Adresa dopravce,
  2. Kontaktní osoby, Kontaktní údaje,
 3. Fakturace :
  1. Účet dopravce, Bankovní spojení,
 4. Zodpovědnosti :
  1. Pracovníci podniku zodpovědní za objednávky na dopravce a kooperace s dopravcem: Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice, Kontakt,
 5. Poskytované služby :
  1. Počet objednávek na dopravce,
  2. Počet přijatých faktur, Počet dobropisů,
  3. Počet zaúčtovaných faktur, Počet zaúčtovaných dobropisů ,
 6. Kvalita dopravce :
  1. Počet reklamací na dopravce,
  2. Cenová úroveň, Celková spolehlivost a kvalita dodávek dopravce.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence dopravy (UQ401A ).