Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence dopravy
Evidence dopravy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ401A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence dopravy:
 • Zajistit kvalitní evidenci dopravců a vlastních kapacit a vytvářet podklady pro efektivní využívání jak interních, tak externích zdrojů,
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze podnikové dopravy (dopravních prostředků, dopravců, požadavků na dopravu atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ401 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Dokumenty dopravců (DQ411A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Dokumenty o CCS a kreditních kartách (DQ413A),
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby řízení dopravy a požadavků na dopravu v čase a místě, tj. na závodech, provozech, stavbách apod. a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat vzhledem k požadavkům na dopravu (kontrola a zajišťování požadavků apod.),
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s finančními databázemi, výrobními apod.).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované aplikace pro řízení dopravy.