Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence CCS a zahraničních kreditních karet
Evidence CCS a zahraničních kreditních karet
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ403A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence CCS a zahraničních kreditních karet“ - účel evidence
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet obsahuje informace o kartách pro analytické účely a pro přípravu objednávek na dopravu.
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o CCS a zahraničních kreditních kartách pro analytické a plánovací účely.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje karty :
  1. Id. karty, Typ karty, Vydavatel karty,
 2. Vlastník karty :
  1. Podnikový útvar / Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice, Kontakt,
 3. Uživatel karty :
  1. Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice, Kontakt,
  2. Úroveň využití karty.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence dopravy (UQ401A ).