Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence vlastních dopravních prostředků
Evidence vlastních dopravních prostředků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ402A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence vlastních dopravních prostředků“ - účel evidence
 • Evidence vlastních dopravních prostředků obsahuje informace ekonomického i technického charakteru o vlastních dopravních prostředcích a jejich využití.
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o vlastních dopravních prostředcích a jejich kapacitních a dalších charakteristikách pro analytické a plánovací účely.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje dopravního prostředku :
  1. Id. dopravního prostředku, Kategorie, druh (nákladní, osobní, návěs, speciální),
  2. Výrobce, Značka, SPZ,
 2. Specifikace dopravního prostředku :
  1. Rok výroby, Rok uvedení do provozu v podniku,
  2. Kapacitní charakteristiky, Nákladový prostor,
  3. Technické parametry, Číslo motoru, Počet náprav,
  4. Palivo, Průměrná spotřeba,
  5. Specifické nároky na údržbu,,
 3. Stav a využití dopravního prostředku :
  1. Místo parkování prostředku, Úroveň využití dopravního prostředku,
  2. Zodpovědnost za prostředek – Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice, Kontakt,
  3. Řidiči: Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice, Kontakt,
  4. Datum příští STK,
  5. Záznamy o stavu a údržbě vozidla.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence dopravy (UQ401A ).