Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení dopravy
Řeší se řízení dopravy
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ401
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak efektivně a průběžně vytvářet podklady pro evidence požadavků na dopravu a zajištění dopravy?
 2. Jak zajistit kvalitní evidenci vlastních dopravních prostředků a jejich využití?
 3. Jak kvalitně vyhodnocovat nabídky a kvalitu jednotlivých poskytovatelů dopravních služeb ?
 4. Jak posuzovat odpovídající zajištění potřeb podniku vlastními kapacitami oproti externím poskytovatelům?
 5. Jak realizovat vazby na finance, lidské zdroje?
 6. Které dopravní reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 7. Které metriky budou pro dopravní analýzy a plánování dopravy významné?
 8. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro dopravní analýzy a plánování dopravy relevantní?
 9. Jak průběžně vyhodnocovat spotřebu PHM ?
 10. Jak evidovat a sledovat využití karet CCS ?
 11. Jak optimalizovat dopravní cesty ?
 12. Jak racionalizovat vnitropodnikovou dopravu ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence dopravy (UQ401A ),
 • Řízení dopravy - transakce (UQ402A ),
 • Reporting dopravy (UQ403A ),
 • Dopravní analýzy (UQ404A ),
 • Plánování dopravy (UQ405A ).