Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování dopravy
Plánování dopravy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ405A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování dopravy“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů pro řízení dopravy a požadavků na dopravu podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ401 ).
2. Funkcionalita plánování dopravy
 • Plánovací dokument: Plány dopravy (DQ421A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Plánování ukazatelů dopravy dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování dopravy:
  • Náklady na logistiku (IQ4051 ), Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ),
  • Výkon přepravy (IQ4057 ),
 • Dimenze pro plánování dopravy:
3. Zdroje dat:
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
 • Dopravní anaýzy (DQ441A).
4. IT pro plánování dopravy:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace.
5. Podmínky úspěšnosti plánování dopravy:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací řízení dopravy a požadavků na dopravu v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánů dopravy a požadavků na dopravu,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů dopravy a požadavků na dopravu,
  • kvalitních plánovacích operací pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).