Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plány dopravy
Plány dopravy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ421A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plány dopravy“ - účel dokumentu
  • Plány dopravy tvoří celou skupinu plánovacích dokumentů, resp. výstupů plánovacích nástrojů , která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu dopravy v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (dopravce, útvary, kterých se doprava týká, dopravní prostředky.apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Plány ukazatelů dopravy dle vybraných dimenzí,
  2. Plány výkonů dopravy,
  3. Plány potřeby PHM.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování dopravy (UQ405A ).