Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky
Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ45
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky představují podklady pro řízení interní dopravy a logistiky podniku.
3. Přehled metrik
 • Náklady na logistiku (IQ4051 ),
 • Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ),
 • Výkon přepravy (IQ4057 ),
 • Spolehlivost dopravce (IQ4053 ),
 • Včasné naskladnění (IQ4055 ),
 • Podíl využití nákladního auta (IQ4056 ),
 • Počet chybných dokumentů za dopravné (IQ4054 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení dopravy (TGQ400 ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ).
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M. a kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.,
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676,