Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení dopravy
Dokumenty a data řízení dopravy
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ40
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení dopravy:
 • Evidence dopravců (DQ401A), Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A), Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Dokumenty dopravců (DQ411A), Dokumenty o CCS a o kreditních kartách (DQ413A),
 • Očekávané požadavky na dopravu (DQ414A), Operativní požadavky na dopravu (DQ415A), Objednávka na dopravu (DQ416A),
 • Plány dopravy (DQ421A),
 • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
 • Dopravní analýzy (DQ441A).
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení dopravy (TGQ400 ) a obdobně skupin úloh Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE) a Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE).
 • Evidence dopravců, Evidence vlastních dopravních prostředků, Evidence CCS a zahraničních kreditních karet, Evidence požadavků na dopravu jsou předmětem zpracování úlohy Evidence dopravy (UQ401A ).
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty, Dokumenty dopravců, Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití, Dokumenty o CCS a kreditních kartách, Očekávané požadavky na dopravu, Operativní požadavky na dopravu, Objednávka na dopravu jsou předmětem zpracování úlohy Doprava – transakce (UQ402A ) a vstupují do úlohy Evidence dopravy (UQ401A ).
 • Plány dopravy jsou výstupem úlohy Plánování dopravy (UQ405A ).
 • Přehledy a výkazy o dopravě jsou výstupem úlohy Doprava - standardní reporting (UQ403A ).
 • Dopravní analýzy jsou výstupem úlohy Dopravní analýzy (UQ404A ).