Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení dopravy
Dokumenty a data řízení dopravy
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ40
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Očekávané požadavky na dopravu (DQ414A),
 • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Objednávka na dopravu (DQ416A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Dokumenty dopravců (DQ411A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Dokumenty o CCS a o kreditních kartách (DQ413A),
 • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
 • Dopravní analýzy (DQ441A),
 • Plány dopravy (DQ421A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení dopravy (TGQ400 ) a obdobně skupin úloh.
 • Evidence dopravců, Evidence vlastních dopravních prostředků, Evidence CCS a zahraničních kreditních karet, Evidence požadavků na dopravu jsou předmětem zpracování úlohy Evidence dopravy (UQ401A ).
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty, Dokumenty dopravců, Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití, Dokumenty o CCS a kreditních kartách, Očekávané požadavky na dopravu, Operativní požadavky na dopravu, Objednávka na dopravu jsou předmětem zpracování úlohy Doprava – transakce (UQ402A ) a vstupují do úlohy Evidence dopravy (UQ401A ).
 • Přehledy a výkazy o dopravě jsou výstupem úlohy Doprava - standardní reporting (UQ403A ).
 • Dopravní analýzy jsou výstupem úlohy Dopravní analýzy (UQ404A ).
 • Plány dopravy jsou výstupem úlohy Plánování dopravy (UQ405A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).