Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Dopravní analýzy
Dopravní analýzy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ404A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Dopravní analýzy“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení podnikové dopravy,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ401 ).
2. Funkcionalita dopravních analýz, analytický prostor
 • Analytický dokument: Dopravní analýzy (DQ441A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Analýzy ukazatelů dopravy dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy dopravy:
  • Náklady na logistiku (IQ4051 ), Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ), Dopravní náklady zásob (IQ4012 ),
  • Výkon přepravy (IQ4057 ), Spolehlivost dopravce (IQ4053 ),
  • Včasné naskladnění (IQ4055 ), Podíl využití nákladního auta (IQ4056 ).
 • Dimenze pro analýzy dopravy:
2.2. Časové analýzy dopravy („Time Intelligence“):
 • Vývoj ukazatelů dopravy v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Využití indexů dopravních aktivit, zejména bazických, řetězových, sezónních,
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů dopravy od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání ukazatelů dopravy, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů dopravy – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.3. Srovnávací analýzy dopravních aktivit:
 • Porovnání plánovaného objemu dopravy se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých poskytovatelů dopravních služeb podle objemů služeb, objemu tunokilometrů apod.,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí poskytovatelů dopravních služeb podle objemů služeb apod.
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 poskytovatelů dopravních služeb.
3. Zdroje dat:
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A).
4. Vztahy analýzy dopravy k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy nákupů nad datovými sklady a OLAP databázemi a specifické analytická aplikace (F409 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní dopravní analýzy a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu, případně základní analýzy na vlastní relační databází,
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního řízení nákupů přímo u poskytovatelů dopravních služeb, resp. v odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ).
5. Podmínky úspěšnosti dopravních analýz:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality dopravních analýz v místě a čase, tj. např. v dislokovaných jednotkách apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv manažerům dopravy, případně skladů na základě výsledků uskutečněných nákupních, materiálových a dalších analýz a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz dopravy s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů dopravy a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená, např. data o jednotlivých dopravních akcích apod.