Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dopravní analýzy
Dopravní analýzy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ441A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dopravní analýzy“ - účel dokumentu
  • Analýzy v rámci řízení dopravy představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací , které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze.
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení dopravy na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
  1. Analýzy ukazatelů dopravy dle vybraných dimenzí,
  2. Časové analýzy dopravy („Time Intelligence“),
  3. Srovnávací analýzy dopravních aktivit,
  4. Analýzy stavu a vývoje objemu dopravy,
  5. Analýzy kvality dopravců,
  6. Souhrnné analýzy spotřeby PHM.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Dopravní analýzy (UQ404A ).