Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Analytická aplikace
BI: Analytická aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F409
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení analytických aplikací

Analytické (a obdobně plánovací) aplikace jsou typem klientských aplikací BI, pro které platí, že:

 • jsou navrhovány pro poskytování „manažerských“ informací, umožňují sledovat firemní procesy, plnění cílů organizace apod.,
 • poskytují nástroje pro on-line analýzy zahrnující analýzy trendů, drill up, drill down, slice and dice a identifikaci výjimek apod.,
 • jsou jednoduše ovladatelné a zajišťují vysokou vypovídací hodnotu výstupů prostřednictvím grafického uživatelského prostředí.

Otázky a problémy spojené s nasazením analytických aplikací jsou formulovány ve scénáři (S457).

2. Realizace analytických aplikací

Analytické aplikace se mohou provozovat v různém technologickém prostředí. S ohledem na požadovanou flexibilitu jsou většinou realizovány klientskými aplikacemi nad OLAP databázemi. Vytvářejí a provozují se s pomocí různých prostředků, buď specializovaných produktů, nebo pomocí kancelářských prostředků, např. Excel, Access, nebo pomocí aplikací vyvíjených ve specializovaných programových jazycích (MDX).

3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Podporují řízení a plánování obvykle na strategické a taktické úrovni, stále častěji i na operativní úrovni řízení,
 2. Zpřístupňují funkce manažerského účetnictví, výkaznictví a controllingu,
 3. Podporují marketingovou strategii firmy, /Poskytují ekonomické analýzy celkového hospodaření firmy,
 4. Umožňuje ohodnocení podnikatelských záměrů,
 5. Pracují s daty delšího časového horizontu,
 6. Umožňují připravovat inovativní akce.

4. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Přínosy z analytických aplikací se těžko prokazují,
 2. Systém v praxi často nedosahuje dostatečnou mírou zabezpečení citlivých dat,
 3. Z pohledu data managementu je nutné, aby podnik, který tyto aplikace využívá, splňoval vysokou míru optimalizace interních procesů,
 4. Pro některé manažery může představovat nadmíru informací,
 5. Plnohodnotným vstupem mohou být výhradně konsolidovaná data charakteristická vysokou úrovní agregace,
 6. Jsou obvykle závislé na využití ostatních BI komponent,
 7. Představují často vysoké náklady spojené s implementací.