Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Analytická aplikace
BI: Analytická aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F409
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení analytických aplikací
 • Analytické (a obdobně plánovací) aplikace jsou typem klientských aplikací BI , pro které platí, že:
  • jsou navrhovány pro poskytování „manažerských“ informací , umožňují sledovat firemní procesy, plnění cílů organizace apod.,
  • poskytují nástroje pro on-line analýzy zahrnující analýzy trendů, drill up, drill down, slice and dice a identifikaci výjimek apod.,
 • jsou jednoduše ovladatelné a zajišťují vysokou vypovídací hodnotu výstupů prostřednictvím grafického uživatelského prostředí,
 • Otázky a problémy spojené s nasazením analytických aplikací jsou formulovány ve scénáři (S457).
2. Realizace analytických aplikací
 • Analytické aplikace se mohou provozovat v různém technologickém prostředí. S ohledem na požadovanou flexibilitu jsou většinou realizovány klientskými aplikacemi nad OLAP databázemi .
 • Vytvářejí a provozují se s pomocí různých prostředků, buď specializovaných produktů, nebo pomocí kancelářských prostředků, např. Excel, Access, nebo pomocí aplikací vyvíjených ve specializovaných programovacích jazycích (MDX) .
3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Podporují řízení a plánování obvykle na strategické a taktické úrovni , stále častěji i na operativní úrovni řízení,
 2. Zpřístupňují funkce manažerského účetnictví , výkaznictví a controllingu,
 3. Podporují marketingovou strategii firmy, /Poskytují ekonomické analýzy celkového hospodaření firmy,
 4. Umožňuje ohodnocení podnikatelských záměrů ,
 5. Pracují s daty delšího časového horizontu ,
 6. Umožňují připravovat inovativní akce.
4. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Přínosy z analytických aplikací se těžko prokazují ,
 2. Systém v praxi často nedosahuje dostatečnou míru zabezpečení citlivých dat,
 3. Z pohledu data managementu je nutné, aby podnik, který tyto aplikace využívá, splňoval vysokou míru optimalizace interních procesů ,
 4. Pro některé manažery může představovat nadmíru informací ,
 5. Plnohodnotným vstupem mohou být v ýhradně konsolidovaná data charakteristická vysokou úrovní agregace,
 6. Jsou obvykle závislé na využití ostatních BI komponent,
 7. Představují často vysoké náklady spojené s implementací.