Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění analytických aplikací
Řeší se uplatnění analytických aplikací
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S457
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V souvislosti s uplatněním analytických aplikací se řeší např. tyto otázky:

  1. Představují analytické aplikace vhodnou podporu managementu společnosti?
  2. Poskytuje dostatečné ekonomické analýzy podnikového prostředí?
  3. Je na jejich základě možné popisovat a vyhodnocovat podnikové hrozby?
  4. Zohledňují legislativní a jiná omezení?
  5. Představují pro danou společnost konkurenční výhodu?
  6. Disponují dostatečným zabezpečením citlivých dat?