Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění analytických aplikací
Řeší se uplatnění analytických aplikací
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S457
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-09-29
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Představují analytické aplikace vhodnou podporu managementu společnosti?
 2. Poskytuje dostatečné ekonomické analýzy podnikového prostředí?
 3. Je na jejich základě možné popisovat a vyhodnocovat podnikové hrozby ?
 4. Zohledňují legislativní a jiná omezení ?
 5. Představují pro danou společnost konkurenční výhodu ?
 6. Disponují dostatečným zabezpečením citlivých dat?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ),
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ),
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ),
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • Implementace řešení BI, (U437A ),
 • Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ).