Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na logistiku
Náklady na logistiku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ4051
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na logistiku - náklady na zajištění celého procesu logistiky v podniku.
  • Celkové náklady na logistiku = Náklady na řízení a systém + náklady na zásoby + náklady na skladování + náklady na dopravu + náklady na manipulaci.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
  • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
  • Dokumenty dopravců (DQ411A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Plány dopravy (DQ421A),
  • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ).
3. Adekvátní dimenze