Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence požadavků na dopravu
Evidence požadavků na dopravu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ404A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence požadavků na dopravu“ - účel evidence
 • Evidence požadavků na dopravu obsahuje informace o požadavcích pro analytické účely a pro přípravu objednávek na dopravu .
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o požadavcích na dopravu pro analytické účely a operativní plánování a zajištění dopravy.
2. Obsah evidence
 1. Požadavek na Dopravu :
  1. Id. požadavku na dopravu,
  2. Předmět požadavku,
  3. Čas vystavení a předání požadavku.
 2. Žadatel:
  1. Id. žadatele, Jméno žadatele, Pozice, Id. podnikového útvaru, Název podnikového útvaru žadatele,
 3. Detailní specifikace požadavku :
  1. Místo určení, Specifikace nákladu (předmět, objem), Nároky na zajištění nákladu
  2. Detailní technická specifikace, Preferovaný dodavatel,
  3. Termín nakládky, Požadovaný termín dodání,
  4. Zdůvodnění požadavku,
 4. Schválení požadavku :
  1. Id. pracovníka, Jméno, Pozice,
  2. Datum schválení požadavku,
 5. Zajištění požadavku :
  1. Dopravce (interní / externí), Čas dodávky,
  2. Náklady na dodávku, Případné problémy dodávky.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence dopravy (UQ401A ).