Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Mobilní BI
Mobilní BI
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F460
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krčma, M. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Distribuce obsahu do další početné množiny zařízení,
  2. Dostupnost informací, využití hodnoty informace okamžitě po jejím získání – hodnota informace po jejím získání rychle klesá, čím dřív je využita, tím větší efekt přinese,
  3. Jednoduchost ovládání a popisnost poskytnutých dat,
  4. Možnost využití funkcí, které smartphone nebo tablet nabízí – GPS senzor, kamera, WiFi,
  5. Mobilní BI je v souladu s cloud paradigmatem – pracovat odkudkoli, kde je dostupný internet.

2. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Návrh uživatelsky přívětivého rozhraní – nutná optimalizace pro smartphones a tablety. UI a design aplikace se zcela liší od desktopové verze – je použita jiná technologie interakce (dotyková obrazovka) a jiné uživatelské scénáře,
  2. Bezpečnost – aplikace pracuje s citlivými podnikovými daty. Organizace musí brát různé úrovně zabezpečení a kontrolu přístupu,
  3. Nutnost vyvíjet aplikaci pro každou platformu zvlášť – Android, iOS, Windows Phone,
  4. Internetová služba založená na standardu HTML5 řeší předchozí bod a nabízí multiplatformní řešení, avšak HTML5 hrozí rychlé zastarání z důvodu nízké flexibility.