Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS
Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ004
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy analytických úloh:
 1. Jak zvýšit úspěšnost a výkonnost byznysu díky vysoké kvalitě analytických úloh?
 2. Jak zajistit potřebnou vysokou komplexnost a kvalitu analytických operací v řízení podniku, a to s respektováním znalostní, technické i ekonomické náročnosti jednotlivých variant řešení (BI, vers. SSBI apod.)?
 3. Jak dosáhnout požadované flexibility analýz vzhledem k momentálním potřebám a podmínkám podniku a k aktuálním potřebám jednotlivých manažerů a specialistů podniku, jak správně navrhnout celý systém ukazatelů a analytických dimenzí , jak dosáhnout konsensu mezi pracovníky podniku na navrženém obsahu a strukturách?
 4. Jak dosáhnout požadovanou granularitu dat v rámci jednotlivých analytických operací, jak zajistit datové zdroje na požadované úrovni granularity?
 5. Jak zajistit potřebnou dostupnost analytických operací v místě a čase, tzn. i mimo prostředí dané podniku – u zákazníků, dodavatelů, partnerů?
 6. Jak umožnit i v rámci analytických operací realizovat relevantní predikce hodnot , tj. s efektivním využitím prediktivní analytiky?
 7. Jak umožnit realizovat analýzy i na základě heterogenních a externích datových zdrojů , jak správně vyhodnocovat potřebu externích datových zdrojů z pohledu jejich obsahu, kvality, technické i ekonomické dostupnosti?
 8. Jak provádět analýzy nejen nad strukturovanými, ale i nestrukturovanými daty ?
 9. Jak zajistit potřebnou kvalitu a konsolidaci dat vzhledem k nárokům analytických úloh, jak správně analyzovat kvalitu a perspektivu datových zdrojů a klíčových aplikací, jak vyhodnotit jejich personální, organizační, ekonomickou i technickou náročnost?
 10. Jak dosáhnout potřebné kvalifikace a motivace manažerů a specialistů podniku (kvalifikační programy) na řešení analytických úloh a celého komplexu byznys analytiky, jak získat správného sponzora řešení byznys analytiky ve vedení podniku?
 11. Jak správně navrhnout architekturu řešení (aplikací a technologií) byznys analytiky vzhledem k potřebám a možnostem podniku, jak zvolit adekvátní přístup k řešení (přírůstkový apod.) a jak pro navrženou architekturu vybrat odpovídající technologie a produkty , včetně např. cloudových řešení?
 12. Jak najít efektivní organizaci řešení a provozu byznys analytiky, zejména v kooperaci uživatelů, interní IT pracovníků a externích dodavatelů (např. s využitím BI kompetenčních center)?
 13. Jak dobře nastavit řešení komunikačních, etických, legislativních aspektů řešení byznys analytiky?
 14. Jak zajistit vysokou presentační úroveň výsledků řešení s využitím kvalitní vizualizace dat?
 15. Jak dobře zvládnout a efektivně zpřístupnit uživatelům sofistikované metody a nástroje byznys analytiky, jako je data mining, prediktivní analytika, proces mining, competitive intelligence apod?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ).
3. Faktory ovlivňující řešení otázek a problémů:
 • Business Analytics (BA) (FG400 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ).