Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting dopravy
Reporting dopravy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ403A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Doprava - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování reportů pro řízení dopravy a požadavků na dopravu,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifických otázek ve scénáři (SQ401 ).
2. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje především přípravu aktuálních přehledů a výkazů o dopravních prostředcích, dopravcích a zajištění požadavků na dopravu .
3. Vstupy úlohy
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti reportů řízení dopravy a požadavků na dopravu,
  • konsolidace různých reportů řízení dopravy a požadavků na dopravu v rámci různých závodů, provozů, staveb i ve vazbě na ostatní oblasti řízení,
  • zpracování a poskytování reportů pro manažery dopravy, výroby a technické a správní pracovníky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů řízení dopravy a požadavků na dopravu a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu dopravy podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované aplikace pro řízení dopravy.