Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení dopravy
Řízení dopravy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení dopravy. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků
2. Účel a zaměření řízení dopravy
 • Dosahovat co nejlepší zajištění dopravních potřeb podniku,
 • Zajistit efektivní poměr v zajištění dopravních požadavků vlastními prostředky a externími dopravci,
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence dopravy (UQ401A ) - aktualizace základních údajů o dopravcích, dopravních prostředcích, dopravních trasách apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Řízení dopravy - transakce (UQ402A ) - příjem požadavku na dopravu, zpracování požadavků na dopravu apod. – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting dopravy (UQ403A ) - vytváření standardních reportů dopravy a zajištění požadavků na dopravu – ( Report ),
 • Analýzy: Dopravní analýzy (UQ404A ) - analýzy dopravy a využití dopravních prostředků – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování dopravy - (UQ405A ) - plánování požadavků na dopravu, rozvoje dopravních kapacit – ( Plány ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Externí partneři firmy (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ),
6. Role v řízení dopravy
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
9. IT v řízení dopravy:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , Řízení dodavatelských řetězců ( Supply Chain Management, SCM ) (F354 ), */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ Speciální aplikace .

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení dopravy" (SQ401 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.