Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení dopravy
Řízení dopravy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení dopravy
 • Dosahovat co nejlepší zajištění dopravních potřeb podniku,
 • Zajistit efektivní poměr v zajištění dopravních požadavků vlastními prostředky a externími dopravci,
 • Poskytovat kvalitní analytické a plánovací podklady.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence dopravy (UQ401A ) - aktualizace základních údajů o dopravcích, dopravních prostředcích, dopravních trasách apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Řízení dopravy - transakce (UQ402A ) - příjem požadavku na dopravu, zpracování požadavků na dopravu apod. – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting dopravy (UQ403A ) - vytváření standardních reportů dopravy a zajištění požadavků na dopravu – ( Report ),
 • Analýzy: Dopravní analýzy (UQ404A ) - analýzy dopravy a využití dopravních prostředků – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování dopravy - (UQ405A ) - plánování požadavků na dopravu, rozvoje dopravních kapacit – ( Plány ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení dopravy" (SQ401 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení dopravy
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení dopravy“ (DSGQ40 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky“ (ISGQ45 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení dopravy na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • zajišťování požadavků na dopravu a příslušné dokumenty (faktury) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
 • Obchod - Řízení prodeje (TGQ100 ), Řízení nákupů (TGQ150 ) a další:
  • analýzy dopravních kapacit a možností (UQ404A ) a plánování dopravních kapacit, a to vlastních i externího zajištění (UQ405A ) jsou podkladem pro zajištění obchodních operací nebo jejich plánování,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • plánování dopravních kapacit (UQ405A ) jsou podkladem pro plánování jejich personálního zajištění (UQ255A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.