Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení dopravy
Řízení dopravy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení dopravy“ – přehled úloh
 • Evidence: Evidence dopravy - (UQ401A ) - aktualizace základních údajů o dopravcích, dopravních prostředcích, dopravních trasách apod.,
 • Transakce: Řízení dopravy - transakce - (UQ402A ) - příjem požadavku na dopravu, zpracování požadavků na dopravu apod.,
 • Reporting: Reporting dopravy - (UQ403A ) - vytváření standardních reportů dopravy a zajištění požadavků na dopravu,
 • Analýzy: Dopravní analýzy - (UQ404A ) - analýzy dopravy a využití dopravních prostředků,
 • Plánování: Plánování dopravy - (UQ405A ) - plánování požadavků na dopravu, rozvoje dopravních kapacit.
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení dopravy" (SQ401 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat co nejlepší zajištění dopravních potřeb podniku při optimalizaci nákladů na dopravu,
  • zajistit efektivní poměr v zajištění dopravních požadavků vlastními prostředky a externími dopravci ,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení dopravy v podniku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o disponibilních vlastních a externích dopravních kapacitách, dopravcích a jejich kvalitě a spolehlivosti.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Řízení dopravy je ovlivněno zejména socioekonomickými a organizačními faktory (FSG030 ).
 • Pro analýzy a plánování dopravy se využívá aplikací business intelligenc e (FSG400 )
5. „Řízení dopravy“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • zajišťování požadavků na dopravu a příslušné dokumenty (faktury) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
 • Obchod - Řízení prodeje (TGQ100 ), Řízení nákupů (TGQ150 ) a další:
  • analýzy dopravních kapacit a možností (UQ404A ) a plánování dopravních kapacit, a to vlastních i externího zajištění (UQ405A ) jsou podkladem pro zajištění obchodních operací nebo jejich plánování,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • plánování dopravních kapacit (UQ405A ) jsou podkladem pro plánování jejich personálního zajištění (UQ255A ).
6. Metriky v „Řízení dopravy“
 • Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ), Spolehlivost dopravce (IQ4053 ),
 • Včasné naskladnění (IQ4055 ), Podíl využití nákladního auta (IQ4056 ).
7. Dimenze
 • Dopravní analýzy se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích dopravy (DIGQ50 ).
 • Dále se využívají obchodní dimenze (DIGQ30 ), dimenze externích partnerů podniku (DIGQ10 ) a ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
8. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení dopravy“ -
 • Za řízení dopravy má hlavní zodpovědnost manažer dopravy (RQ012 ), případně manažer logistiky (RQ013 ) a manažer dodavatelského řetězce (Supply Chain manager) (RQ014 ),
 • Na řešení jednotlivých problémů dopravy se podílejí pracovníci útvarů dopravy (RQ043 ) a analytici logistiky, Logistics Controller (RQ015 ).
9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Objednávka na dopravu (DQ416A),
 • Výstupem jsou:
  • Plány dopravy (DQ421A),
  • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
  • Dopravní analýzy (DQ441A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.