Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi
Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ50
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika dimenzí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel dimenzí
  • Skupina dimenzí slouží pro analýzy dopravních možností, jejich poskytovatelů , prostředků a pro analýzy spojené s hospodařením s různými druhy energií .
3. Přehled dimenzí
4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinám metrik
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
  • Metriky řízení spotřeby energií (ISGQ60 ),
  • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
5. Hlavní zdroje dat pro dimenze
  • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
  • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
  • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
  • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
  • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).