Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi
Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ50
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dpravních dimenzí
  • Skupina dimenzí slouží pro analýzy dopravních možností, jejich poskytovatelů , prostředků a pro analýzy spojené s hospodařením s různými druhy energií:
    • Poskytovatelé dopravních služeb (DIQ501 ),
    • Dopravní prostředky (DIQ502 ),
    • Druhy PHM (DIQ503 ),
    • Druhy energií (DIQ504 ).
2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dopravním dimenzím
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).