Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení spotřeby energií
Metriky řízení spotřeby energií
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ60
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení spotřeby energií zahrnují informace o spotřebě různých druhů energií i měřidlech.
3. Přehled metrik
 • Objem spotřeby energií podle druhů,
 • Objem spotřeby tepla,
 • Počty měřidel,
 • Plánovaná potřeba energií,
 • Objem vlastní výroby energií.
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení energií (TGQ450 ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).