Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení energií
Řízení energií
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ450
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení energií. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků
2. Účel a zaměření řízení energií
 • Dosahovat efektivního plánování potřeb a řízení spotřeby energií,
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence energií (UQ451A ) - aktualizace základních údajů o spotřebičích, zdrojích apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Řízení energií - transakce (UQ452A ) - příjem požadavku na energie, odečet spotřeby – ( Trans. ),
 • Analýzy: Analýzy spotřeby energií (UQ454A ) – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování spotřeby energií (UQ455A ) - plánování spotřeby energií a energetických zdrojů – ( Plány ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení spotřeby energií (ISGQ60 )
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Externí partneři firmy (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ).
6. Role v řízení energií
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 )
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení energií:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení energií" (SQ451 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.