Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení energií
Řízení energií
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ450
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. *** „Řízení energií“ – přehled úloh ***
 • Evidence: Evidence energií (UQ451A ) - aktualizace základních údajů o spotřebičích, zdrojích apod.,
 • Transakce: Řízení energií - transakce (UQ452A ) - příjem požadavku na energie, odečet spotřeby,
 • Analýzy: Analýzy spotřeby energií (UQ454A ),
 • Plánování: Plánování spotřeby energií (UQ455A ) - plánování spotřeby energií a energetických zdrojů.
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení energií“
 • dosahovat efektivního plánování potřeb a řízení spotřeby energií,
 • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení energií v podniku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o energetických zdrojích a jejich poskytovatelích.
3. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A),
 • Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A),
 • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
 • Očekávaná potřeba energií (DQ463A),
 • Požadavky na spotřebu energií (DQ464A),
 • Výstupem jsou Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A), Plánování spotřeby energií v roce (DQ471A), Analýzy spotřeby energií (DQ481A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.