Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení spotřeby energií
Řízení spotřeby energií
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ452A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v řízení energií:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace operací pro řízení energií a jejich potřeby a spotřeby, správy měřidel atd.,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ451 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Požadavky na spotřebu energií (DQ464A),
 • Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A),
 • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A),
 • Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Alokace a rozúčtování spotřeby energií - na organizační jednotky s přiřazením stanovené sazby energií,
 • Řízení výroby tepla - vyplývá ze spotřeby plynu - přepočet na GJ, podklady pro fakturaci tepla – rozúčtování podle m3 na organizační jednotky.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro operace řízení energií a jejich spotřeby v místě i čase, tj. v místě jednotlivých závodů, provozů, staveb atd.,
  • požadovaného počtu a objemu transakcí řízení energií a jejich spotřeby podle potřeb podniku,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti transakcí pro řízení energií a jejich spotřeby,
  • potřebné průkaznosti , úrovně kontroly a bezpečnosti operací řízení energií a jejich spotřeby, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace operací řízení energií a jejich spotřeby s finančním řízením, řízením výroby, údržby apod.,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení energií.