Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumenty instalovaných měřidel
Dokumenty instalovaných měřidel
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ461A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumenty instalovaných měřidel“ - účel dokumentu
 • Dokumentace měřidel obsahuje jejich technické parametry, informace o jejich umístění, zodpovědností za jejich provoz a údržbu a další. Jsou podkladem pro aktualizace databází podnikové energetiky,
 • Účelem je zajistit informace o instalovaných měřidlech jako vstupy pro aktualizace databází hospodaření s energiemi.
2. Obsah dokumentu
 1. Základní údaje měřidla :
  1. Kategorie, druh měřidla (elektřina, plyn, voda, teplo),
  2. Výrobce, Značka,
 2. Specifikace měřidla :
  1. Rok výroby, Rok uvedení do provozu v podniku,
  2. Technické parametry, Počet odečtů za rok,
  3. Nároky na údržbu,
 3. Správa měřidla :
  1. Zodpovědnost za stav měřidla – Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice, Kontakt,
  2. Záznamy o odečtech.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení energií - transakce (UQ452A ).