Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky
Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ465A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky“ - účel dokumentu
 • Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky jsou podkladem analytické aplikace v oblasti energií, a to podle dimenze podnikových útvarů. Slouží pro operativní řízení spotřeby ve vztahu k jednotlivým útvarům,
 • Účelem je zajistit rozúčtování spotřeby na organizační jednotky pro evidenční, analytické a plánovací účely.
2. Obsah dokumentu
 1. Podnikový útvar :
  1. Id. podnikového útvaru, Název, Analytický účet,
  2. Energetická zařízení, Specifické nároky na dodávky energií,
 2. Spotřeba :
  1. Objem spotřeby rozúčtovaný na útvar v čase.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení energií - transakce (UQ452A ).