Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení energií
Řeší se řízení energií
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ451
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak efektivně a průběžně vytvářet podklady pro evidence potřeby a spotřeby energií?
 2. Jak zajistit kvalitní evidenci měřičů spotřeby energií?
 3. Jak racionálně posuzovat a vybírat mezi dodavateli energií?
 4. Jak nastavit správně odhady a plánování předpokládané potřeby energií?
 5. Které reporty spotřeby energií a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 6. Které metriky budou pro analýzy a plánování spotřeb energií významné?
 7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy a plánování spotřeby energií relevantní?
 8. Jak vyhodnocovat efektivitu jednotlivých spotřebičů energií?
 9. Jak řešit specifické otázky potřeby zajištění tepla pro podnik?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence energií (UQ451A ),
 • Řízení energií - transakce (UQ452A ),
 • Analýzy spotřeby energií (UQ454A ),
 • Plánování spotřeby energií (UQ455A ).