Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy spotřeby energií
Analýzy spotřeby energií
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ454A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy energetického hospodářství“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení podnikové dopravy, např. ve snížení spotřeby energií, nákladech na energie apod.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ451 ).
2. Funkcionalita energetických analýz, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy spotřeby energií (DQ481A),
2.1. Analýzy energetických ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro energetické analýzy:
  • Objem spotřeby energií podle druhů,
 • Dimenze pro energetické analýzy:
 • Regiony (DI004 ), Podnikové útvary (DIQ003 ).
2.2. Časové analýzy spotřeby energií („Time Intelligence“):
 • Vývoj ukazatelů energií v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů energií od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziročních porovnání ukazatelů energií, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů energií – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3. Zdroje dat:
 • Požadavky na spotřebu energií (DQ464A),
 • Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A),
 • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A),
 • Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A).
4. Vztahy energetických analýz k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy nákupů nad datovými sklady a OLAP databázemi a specifické analytická aplikace (F409 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní energetické analýzy.
5. Podmínky úspěšnosti energetických analýz:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz dopravy s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená, např. data o jednotlivých dopravních akcích apod.