Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy spotřeby energií
Analýzy spotřeby energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ481A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analýzy spotřeby energií“ - účel dokumentu
  • Analýzy v rámci hospodaření s energiemi představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze,
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení spotřeby energií na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
  1. Analýzy energetických ukazatelů dle vybraných dimenzí,
  2. Časové analýzy spotřeby energií („Time Intelligence“),
  3. Analýzy spotřeby k technickému maximu,
  4. Ekonomické analýzy spotřeby energií,
  5. Analýzy spotřeby podle strojů a zařízení.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Analýzy spotřeby energií (UQ454A ).