Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumenty o spotřebě různých druhů energií
Dokumenty o spotřebě různých druhů energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ462A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumenty o spotřebě různých druhů energií“ - účel dokumentu
  • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií slouží pro jejich operativní řízení a vyhodnocování jejich efektivnosti a energetické náročnosti podniku. Vstupují do energetických databází podniku,
  • Účelem je zajistit informace o spotřebě různých druhů energií jako vstupy pro aktualizace databází hospodaření s energiemi.
2. Obsah dokumentu
  1. Měřidla :
    1. Id. měřidla, Kategorie, druh (elektřina, plyn, voda, teplo),
    2. Dílčí odečty podle jednotlivých měřidel.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Řízení energií - transakce (UQ452A ).