Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence spotřeby energií
Evidence spotřeby energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ452A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence spotřeby energií“ - účel evidence
 • Evidence spotřeby energií obsahuje informace o spotřebě různých druhů energií pro analytické účely a pro odhady a plánování spotřeby energií na další období,
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o spotřebě energií pro analytické účely a jejich plánování a operativní zajištění.
2. Obsah evidence
 1. Druh energie :
  1. Objem spotřeby v čase - plánovaná / skutečná,
 2. Měřidla :
  1. Id. měřidla, Kategorie, druh (elektřina, plyn, voda, teplo),
  2. Dílčí odečty podle jednotlivých měřidel.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence energií (UQ451A ).