Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence spotřeby energií
Evidence spotřeby energií
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ451A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence spotřeby energií:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze spotřeby energií (měřidel, spotřeby energií podle druhů atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ451 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A),
 • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby řízení energií a jejich spotřeby v čase a místě, tj. na závodech, provozech, stavbách apod.,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat vzhledem k průběhu řízení energií a jejich spotřeby.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované aplikace pro řízení energií a jejich spotřeby