Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence výroby tepla
Evidence výroby tepla
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ453A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence výroby tepla“ - účel evidence
  • Evidence výroby tepla obsahuje informace o objemu výroby tepla pro analytické účely a pro plánování výroby tepla na další období,
  • Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o výrobě tepla pro analytické účely a jeho plánování a operativní zajištění.
2. Obsah evidence
  1. Tepelný zdroj:
    1. Id. tepelného zdroje, Dílčí hodnoty výroby podle jednotlivých zdrojů,
  2. Výroba tepla :
    1. Celková hodnota výroby tepla v čase - plánovaná / skutečná.
3. Zpracování evidence
  • Úloha : Evidence energií (UQ451A ).