Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na spotřebu energií
Požadavky na spotřebu energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ464A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Požadavky na spotřebu energií“ - účel dokumentu
 • Požadavky na spotřebu energií podle jednotlivých útvarů slouží jako podklady pro plánování,
 • Účelem je zajistit informace o aktuální potřebě energií jako vstupy pro aktualizace databází hospodaření s energiemi a pro plánování potřeby energií.
2. Obsah dokumentu
 1. Požadavek na energie :
  1. Id. požadavku na energie,
  2. Druh energie,
  3. Čas vystavení a předání požadavku.
 2. Žadatel:
  1. Id. žadatele, Jméno žadatele, Pozice, Id. podnikového útvaru, Název podnikového útvaru žadatele,
 3. Detailní specifikace požadavku :
  1. Požadovaný objem dodávané energie (podle druhů),
  2. Dodávky energií v provozních špičkách, Možné tolerance, Zdůvodnění objemu požadavku.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení energií - transakce (UQ452A ).