Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování spotřeby energií
Plánování spotřeby energií
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ455A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování spotřeby energií“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy, co nejpřesnější zpracování plánů pro řízení energií a jejich spotřeby podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ451 ).
2. Funkcionalita plánování spotřeby energií
 • Plánovací dokument: Plánování spotřeby energií v roce (DQ471A).
2.1. Plánování ukazatelů spotřeby energií dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování spotřeby energií:
  • Objem spotřeby energií podle druhů,
 • Dimenze pro plánování spotřeby energií:
3. Zdroje dat:
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A),
 • Očekávaná spotřeba energií (DQ463A),
 • Analýzy spotřeby energií (DQ451A).
4. Vztahy plánování spotřeby energií k IT:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace .
5. Podmínky úspěšnosti plánování spotřeby energií:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnost i kvalitních plánovacích operací řízení energií a jejich spotřeby v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánů spotřeby energií,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zd rojů pro přípravu plánů,
  • kvalitních plánovacích operací pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase.