Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Očekávaná potřeba energií
Očekávaná potřeba energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ463A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Očekávaná potřeba energií“ - účel dokumentu
  • Očekávaná potřeba energií slouží pro dlouhodobé a střednědobé plánování spotřeby energií a jako vstupy pro příslušné plánovací aplikace,
  • Účelem je zajistit informace o očekávané potřebě energií jako vstupy pro aktualizace databází hospodaření s energiemi a pro plánování potřeby energií.
2. Obsah dokumentu
  1. Druh energie :
    1. Očekávaný objem potřeby v čase – podle druhů energií a případně podle podnikových útvarů.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Řízení energií - transakce (UQ452A ).