Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plánování spotřeby energií v roce
Plánování spotřeby energií v roce
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ471A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plánování spotřeby energií v roce“ - účel dokumentu
  • Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení spotřeby energií,
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu spotřeby energií v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (druhy energie, dodavatelé, útvary, kterých se spotřeba týká apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Plánování ukazatelů spotřeby energií dle vybraných dimenzí,
  2. Plány spotřeby podle období, druhů energií, podnikových útvarů.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování spotřeby energií (UQ455A ).