Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Specialisté pro Business Analytics
Specialisté pro Business Analytics
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
 • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň, požadované znalosti a dovednosti a kompetence pracovníků v oblasti byznys analytiky, zejména manažerů, analytiků, vývojářů.
3. Přehled rolí
 • Sponzor BI projektu (RQ101 ),
 • Manažer BI projektu (RQ102 ),
 • BI byznys analytik / BI Konzultant (RQ111 ),
 • BI datový analytik (RQ112 ),
 • BI architekt (RQ121 ),
 • Vývojář softwaru v BI (RQ122 ),
 • Uživatel BI služeb a aplikací (RQ131 ),
 • Klíčový BI uživatel, Power User (RQ132 ).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Řešení specifických úloh business intelligence, BI (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ).