Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Specialisté pro Business Analytics
Specialisté pro Business Analytics
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Celková charakteristika skupiny rolí

Skupina rolí zahrnuje specialisty pro oblasti Business Analytics, BA (FG400 ), které buď vycházejí ze základních charakteristik obecně definovaných rolí v ostatních skupinách MBI, nebo představují zcela speciální nebo specializované role pro jednotlivé oblasti BA. Do oblastí BA jsou aktuálně v rámci MBI zahrnuty:

 • Data science (F461 ),
 • Business intelligence (F400 ) a její jednotlivé komponenty zařazené ve skupině Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Self Service BI (F455 ),
 • Dolování dat (F413 ) – vystupuje jako samostatná oblast, nebo jako součást komplexních BI řešení,
 • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
 • Prediktivní analýza, PA (F454 ),
 • Big Data Analytics (F457 ),
 • Cloud computingBI (F458 ) a SaaS v BI (F459 ),
 • Mobilní BI (F460 ),
 • Competitive Intelligence, CI (F481 ).
2. Přehled specialistů pro oblast Business Intelligence (BI) a Self Service Business Intelligence (SSBI):

V dalším přehledu jsou uvedeny charakteristiky rolí specialistů pouze pro BI a SSBI jako základu celé byznys analytiky:

 • Sponzor BI projektu (RQ101 ),
 • Manažer BI projektu (RQ102 ),
 • BI byznys analytik / BI konzultant (RQ111 ),
 • Datový analytik pro BI (RQ112 ),
 • BI architekt (RQ121 ),
 • Vývojář softwaru v BI (RQ122 ),
 • Uživatel BI služeb a aplikací (RQ131 ),
 • Klíčový BI uživatel, Power User (RQ132 ).
3. Přehled dalších rolí ve vztahu k Business Intelligence (BI) a Self Service Business Intelligence (SSBI):

Další přehled rolí obsahuje ty, které se přímo nebo nepřímo podílejí na řešení, resp. využití aplikací BI nebo SSBI, ale nemají zcela specializovaný charakter. K těmto rolím zejména patří:

 • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
 • Finanční manažer, CFO (RQ002 ),
 • Manažer marketingu, CMO (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ),
 • Controller (RQ054),
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer provozu IT (R105 ),
 • Dodavatel (R109 ),
 • Byznys architekt (R301 ),
 • Tester (R404 ),
 • Test analytik (R405 ),
 • Návrhář databází (R501 ),
 • Správce databází (R502 ),
 • Správce dat a jejich kvality (R503 ),
 • Databázový vývojář (R504 ).
4. Poznámky, reference:
 • Přehled kursů VŠE Praha , které se vztahují k oblasti Business Analytics :
  • 4IT414 Řízení projektů IS/ICT
  • 4IT436 Business Intelligence,
  • 4IT550 Competitive Intelligence,
  • 4IT494 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting,
  • 4IT418 Řízení podnikové informatiky,
 • Zdroje :
  • BUCHALCEVOVÁ, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. Praha, Grada 2004. ISBN 80-247-1075-7,
  • BUCHALCEVOVÁ, A., PAVLÍČKOVÁ, J., PAVLÍČEK, L.: Základy softwarového inženýrství, materiály ke cvičením. Praha, VŠE 2008,
  • DOHNAL, J., POUR,J.: IT v řízení podniku, Praha, Professional publishing 2016. ISBN 978-80-7431-160-4.
  • NOVOTNÝ, O., POUR, J., BASL, J., MARYŠKA, M.: Řízení výkonnosti podnikové informatiky. Professional Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-040-9,
  • PALADINO, B.: Innovative Corporate Performance Management: Five Key Principles to Accelerate Results. Indianopolis, Wiley Publishing, 2011. ISBN: 978-0-470-62773-0,
  • UČEŇ, P.: Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha, Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2472-0,
  • VOŘÍŠEK, J. a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha, Oeconomia 2008. ISBN: 978-80-245-1440-6.